Nastavenie geometrie

Správne nastavená geometria vozidla je veľmi dôležitá a odporúča sa ju kontrolovať po každom zásahu do náprav vozidla a tiež raz ročne, väčšinou po zime. Zlá geometria spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík, skrátenie ich životnosti, zhoršenie jazdných vlastností auta, stratu komfortu jazdy či zhoršenie stability pri brzdení.

Náš servis Z-FAM Auto vlastní moderné a kvalitné zariadenie od firmy HPA a spolu so školeným personálom s dlhoročnou praxou sme zárukou toho, že kontrola a nastavenie geometrie Vášho vozila budú vykonané odborne a presne.